Efteråret 2021

2021 Kalender 1 – Efterår

Vi afholder efterårskoncert den 12. oktober kl. 19.30 og  julekoncert den 5. december kl. 16 i Stavnsholtkirken.