Tenor

Klik på linket, eller lyt her!

Ave Maria – Hans Nyberg

Ave Maris Stella – Edvard Grieg

Tenor 1

Tenor 2

Dejlig er jorden

Efterårspotpourri

Nu falmer skoven trindt om land

Det lysner over agres felt

Marken er majet

I Himmelen

Julenat

Locus iste

Navidad nuestra

La Anunciación

La Peregrinación

Peters jul

September / Stemning

Alfvén – September

Stenhammar – Stemning

Tenor 1

Tenor 2

Peterson-Berger – Stemning

Tre Madonnasange

Ave Maris Stella

Madonna over bølgerne

Tenor 1

Tenor 2

Salve Regina

Tenor 1

Tenor 2

Ubi caritas